Презентации

Тук ще публикувам списък с презентации по различни теми. Презентаците са правени за определни курсове в процеса на обучение. Публикуваните материали не претендират да бъдат изчерпателни или лишени от грешки.
СУБД. Авараии на дискове.

СУБД. Авараии на дискове.

СУБД Слаби множества

СУБД Слаби множества

СУБД Индекси

СУБД Индекси

Управление на ИТ услуга

Управление на ИТ услуга