Учебни проекти

Тук ще публикувам списък с проектите направени през годините прекарани в университета. Курсовите задачи са разнообразни и не напълно завършени, съдържат подробна документация(повечето) и могат да бъдат полезни.