Реферати

Тук ще публикувам в електронен вариант разработки и анализи свързани с IT. Повечето от тях са правени за целите на различни курсове в университета. Материалите не претендират да са изчерпателни или лишени от смислови или стилистични грешки. В повечето от тях съм работил в екип.
Бизнес стойността на уеб стандартите

Бизнес стойността на уеб стандартите